NDT VE LABORATUVAR

------------------

1 - Tahribatsız muayene - Ndt personelinin ISO 9712 standardına göre eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

2 - Basınçlı kaplar NDT personelinin 97/23/EC Basınçlı Kaplar Direktifine (PED) göre eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

2 - GOST standardına göre personelin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

3 - NÜKLEER santrallerin Tahribatsız muayenesinde görev alabilecek personelin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

4 - EN 4179 standardına göre personelin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

5 - ISO 11484 standardına göre personelin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

6 - SNT-TC-1A ’ya göre personelin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

Yayınladığımız programlar dışında standartlarda istenen asgari kriterler sağlanması durumunda ve yeterli sayıda katılımcı sayısına ulaşıldığında talepte bulunan paydaşlarımızın firmalarında, yerinde tahribatsız muayene personelinin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirilmesi hizmetlerini vermektedir.