KAYNAK MÜHENDİSLİĞİ

------------------

İmalat ve montaj süresince kaynak ve bağlantılı işlerin gözetimi/denetimi (2. ve 3. taraf - 2nd and 3rd party - gözetim hizmetleri),

Çelik yapıların son kabulü (DIN 18800-7, EN 1090-1, EN 1090-2),

Petrol ve kimya endüstrisinde kullanılan depolama tanklarının yapımı, gözetimi, tamiri, tadilatı ve yeniden inşası konularında verilen hizmetler (API 650, API 653),

Genel Kaynak Mühendisliği

  1. İmalat sırası hazırlığı,
  2. Proje gereklerine bağlı olarak personel planlaması (doğru sertifikalı personelin doğru yerde çalıştırılması),
  3. Muayene ve Test Planlarının (ITP) hazırlanması,
  4. Tasarım değerlendirme,
  5. Yapılabilirlik analizleri,
  6. Üretim dokümanlarının uygunluğunun kontrolü,
  7. Hata giderme, hasar analizleri v.b.

Kaynaklı imalat konusunda yaşanan sorunların çözümlenmesi konusunda verilen hizmetler